Ochrana Osobných Údajov

Politika o ochrane osobných údajov

V tejto sekcii uvádzame spôsoby získavania a šírenia informácií v spoločnosti Easi Uplifts.

Úvod

Užívateľ má umožnený prístup na našu stránku bez toho, aby nám musel poskytnuť akékoľvek svoje údaje. Služby, ktoré v súčasnosti vyžadujú niektorú formu prihlásenia, zahŕňajú vyplnenie formulára na kontaktnej stránke. Medzi informácie získané pri kontakte s užívateľom patrí emailová adresa a meno, prípadne iné kontaktné údaje. Nesledujeme cestu prehľadávania užívateľom mimo našich internetových stránok.

Automaticky evidované informácie

Evidujeme vašu IP adresu, sprostredkovateľa užívateľovho prehľadávača a referenčnú adresu pre pomoc pri diagnostikovaní problémov s našim serverom, spravovaní našej internetovej stránky a identifikácii špecifických užívateľov. Vaša IP adresa sa použije aj na získavanie širších demografických údajov.

Externé linky

Táto stránka môže obsahovať aj odkazy na iné stránky. Spoločnosť Easi Uplifts nezodpovedá za spôsoby ochrany osobných údajov majiteľov týchto iných stránok alebo ich obsah.

Bezpečnosť

Táto stránka má zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré sú pod našou kontrolou. Bohužiaľ nie je však možné zaručiť, že prenos informácií cez internet je 100% bezpečný. V dôsledku toho teda spoločnosť Easi Uplifts Ltd pri ochrane vašich osobných údajov nemôže zaistiť alebo zaručiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám posielate, čiže tak konáte na vlastné riziko. Po prijatí vášho prenosu sa snažíme čo najlepšie zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov v našich systémoch.

Kontaktovanie internetovej stránky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných informácií alebo spôsobov zaistenia bezpečnosti na tejto stránke, kontaktujte spoločnosť Easi Uplifts za použitia kontaktných údajov uvedených na našej Kontaktnej Stránke.

Írsky komisár pre ochranu údajov

Ďalšie informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov sú k dispozícii na internetovej stránke Írsky komisár pre ochranu údajov.