Právne Informácie

Podmienky používania

Podmienky prenájmu

Kliknite na nižšie uvedený odkaz, kde nájdete podmienky prenájmu v pdf formáte:

Anglicko a Wales

Škótsko

Severné Írsko

Írsko

Slovensko

Maďarsko

Vyžaduje sa program Adobe Acrobat reader. Ak nemáte Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader stiahnite si ho tu.

Používanie tejto internetovej stránky

Prístup na stránku a jej používanie upravujú podmienky používania (tento dokument), ktoré si musíte dôkladne prečítať. Vstupom na túto internetovú stránku tieto podmienky prijímate. Spoločnosť Easi Uplifts vykonala všetky potrebné kroky, aby zaistila správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach a nepreberá právnu zodpovednosť za nepresnosť alebo neúplnosť týchto informácií.

Spoločnosť Easi Uplifts Ltd NIE JE zodpovedná za obsah stránok, na ktoré sa na tejto stránke odkazuje, alebo ktoré sú tu uvedené.

Politika o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Easi Uplifts Ltd rešpektuje vaše právo na ochranu osobných údajov a dodržiava povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov o ochrane osobných údajov platných v Írsku a v Európe. Účelom zverejnenia našej politiky o ochrane osobných údajov na našej internetovej stránke je informovať o tom, ako zaobchádzame so všetkými osobnými údajmi, ktoré sú nám poskytnuté počas návštevy tejto internetovej stránky. Ak nie ste spokojní s akoukoľvek časťou tejto politiky, nemali by ste túto internetovú stránku používať.

Politika spoločnosti Easi Uplifts Ltd o ochrane osobných údajov je dostupná kliknutím na tento odkaz

Zrieknutie sa práv a zodpovednosti

Urobili sme všetky možné opatrenia pre zaistenie toho, aby všetky informácie uvedené na tejto internetovej stránke boli správne a aktuálne. Ak zistíte akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie, čo najskôr nás informujte.

Našou politikou je reagovať na upozornenia a opraviť chyby do 7 pracovných dní od prijatia presných a overených informácií. Tieto informácie je možné oznamovať prostredníctvom našej Kontaktnej Stránky.

Spoločnosť Easi Uplifts Ltd a jej zamestnanci alebo zástupcovia nenesú zodpovednosť a neposkytujú žiadne záruky a zábezpeky v súvislosti so správnosťou, úplnosťou alebo aktuálnosťou informácií uvedených na tejto internetovej stránke v tomto čase a nepreberajú zodpovednosť za prípadné chyby alebo chýbajúce informácie.

Na stránke sa niekedy uvádzajú odkazy na externé stránky, nad ktorými spoločnosť Easi Uplifts Ltd nemá žiadnu kontrolu, a za ktoré nepreberá zodpovednosť.

Všetky odkazy uvedené na tejto stránke, ktoré prepájajú externé internetové stránky, sa uvádzajú iba z dôvodu jednoduchého získavania informácií. Nesmú sa považovať za súhlas s ich obsahom alebo praktikami.

Autorské právo

Všetky materiály uvedené na internetovej stránke spoločnosti Easi Uplifts Ltd sú chránené autorským právom spoločnosti Easi Uplifts Ltd, pokiaľ sa neuvádza inak.

Autorské právo platí bez ohľadu na zobrazený symbol autorského práva alebo jeho výrok.

Povolenie na reprodukciu materiálov je nutné získať od spoločnosti Easi Uplifts Ltd - viď našu Kontaktnej Stránky.